Cenník

Cena za poskytnutie detektívnych služieb je určená po vzájomnej dohode s klientom a odvíja sa najmä od náročnosti a závažnosti prípadu, od prostredia, od počtu využitých síl, prostriedkov a techniky.